Online Chat
Myhman_178167
Salam
Myhman_178167
Hudaý dünýäni
Myhman_178167
örän söýendigi sebäpli
Myhman_178167
Özüniň ýeke-täk Ogluny berdi
Myhman_178167
Ol muny Ogluna iman
Myhman_178167
edenleriň hiç biri heläk bolman
Myhman_178167
baky ýaşaýşa gowuşmagy üçin etdi
Myhman_178167
heart
Myhman_178253
Bir tanyşym maslahat edipti,ýone özi ýitip gitdi.Eý tanyşym nämuçin ýazaňok?
Myhman_178321
Haçandan bäri işleýanyz?
Myhman_178386
Salam
Myhman_178386
Bir tanyşym maslahat edipti
Myhman_178386
ýone özi ýitip gitdi
Myhman_178386
shy
Myhman_178386
Eý tanyşym nämuçin ýazaňok?
Myhman_178386
question
Myhman_178443
А есть такое же радио только на русском? Спасибо.
Myhman_178511
Gollanmalar ýagşy işleýar,sag boluň.
Myhman_178599
Isa barymyzy halas eden!Muny ýadynyzdan çykarmaň.
Myhman_178629
Salam
Myhman_178629
Isa barymyzy
Myhman_178629
halas eden
Myhman_178629
Muny ýadynyzdan çykarmaň
Myhman_178629
heart
Myhman_178653
Salam
Myhman_178653
gowmy?
Myhman_178653
Gollanmalar ýagşy işleýar
Myhman_178653
sag boluň
Myhman_178653
heart
Myhman_178678
Jemagatyndan minnetdaryn.Işinizi Hudaý merhemetlesin.Sag aman boluň.
Sazlama
Scroll to top