Online Chat
Myhman_229987
gowmy?
Myhman_229987
Höş geldiniz
Myhman_229987
Oňat resurslarynyz uçin
Myhman_229987
sag boluň
Myhman_229987
heart
Myhman_229989
Haçandan bäri işleýanyz?
Myhman_229997
Salam
Myhman_229997
gowmy?
Myhman_229997
Haçandan bäri işleýanyz?
Myhman_229997
question
Myhman_229998
Oran amatly.Hyzmatymyza uly peýdasy degýar.
Myhman_229999
А есть такое же радио только на русском? Спасибо.
Myhman_230000
Men tötänleýin girip galdym.Gep ýok.Agtarmä beriptim şu saýt açyldy.Blokda bolsada eşitse bolýar.
Myhman_230001
Salam
Myhman_230001
gowmy?
Myhman_230001
Men tötänleýin girip galdym
Myhman_230001
Gep ýok
Myhman_230001
Agtarmä beriptim
Myhman_230001
şu saýt açyldy
Myhman_230001
Blokda bolsada eşitse bolýar
Myhman_230001
heart
Myhman_230002
Gollanmalar ýagşy işleýar,sag boluň.
Myhman_230003
Salam
Myhman_230003
gowmy?
Myhman_230003
Gollanmalar ýagşy işleýar
Myhman_230003
sag boluň
Myhman_230003
heart heart heart heart
Myhman_230004
Salam salam
Myhman_230004
bye
Myhman_230005
Isa barymyzy halas eden!Muny ýadynyzdan çykarmaň.
Sazlama
Scroll to top