Online Chat
Myhman_236493
bäri barmy?
Myhman_236493
Birinçi gezek görüşim
Myhman_236493
heart
Myhman_236494
Gijasi bilan uhlamän wagyzlary eşidip çykdym.
Myhman_236496
Bizi Mesih ozaldan saýlady we Gökdäki mirasa eýe etdi.Omin!
Myhman_236497
Radio oran gowy! Işlerinize üstinlik!
Myhman_236501
Waý-baý,oran onat radio ekna bi!Gerekli zatlar gepleýan ekenler.Sag boluň!
Myhman_236502
Mukaddes Kitap sapaklaryny kopäk efire koýberseniz ýagşy bolordy.Onünden minnetdaryn.
Myhman_236503
Pedagogila talyplary barmykä bäride?
Myhman_236505
Isa Hudaýyň ogly?Nämeler diýanyz? Güm bol,ýok et beýle gepleriňi.
Myhman_236506
Sos.setlarda bambasynyz!Instagramda nadip tapsa bolýar sizi?
Myhman_236508
Hudaý sizi Öz penasynda saklasyn.Haýyrly işlerinize üstinlik.
Myhman_236509
Salam
Myhman_236509
gowmy?
Myhman_236509
Mukaddes Kitap
Myhman_236509
sapaklaryny kopäk
Myhman_236509
efire koýberseniz
Myhman_236509
ýagşy bolordy
Myhman_236509
Onünden minnetdaryn
Myhman_236509
heart
Myhman_236510
Salam,gowmysynyz? Işleriniz onatmy?
Myhman_236511
Salam
Myhman_236511
gowmy?
Myhman_236511
Işleriniz onatmy?
Myhman_236511
Hudaý sizi
Myhman_236511
Öz penasynda saklasyn
Myhman_236511
Haýyrly işlerinize üstinlik
Myhman_236511
heart
Myhman_236514
Bu saýty bloklamaly! Telegram we mobil yklemesini hem!
Myhman_236517
Hemmä salam,näme gepler dostlar?
Sazlama
Scroll to top