Online Chat
Myhman_236484
änçeden bäri barmy?
Myhman_236484
Birinçi gezek görüşim
Myhman_236484
shy
Myhman_236485
Hemmä salam,işler nahilli ,dostlar!
Myhman_236486
Salam
Myhman_236486
gowmy?
Myhman_236486
işler nahilli ,dostlar?
Myhman_236486
Waapşe maladessiniz
Myhman_236486
Beýle saýtla kopelsin
Myhman_236486
heart
Myhman_236487
Sonky efirde biznes hakda aýdyp beripdiniz,ýone barysyny diňlap bilemokdym,efiryň ýazyp alynany barmykä?
Myhman_236489
Isa barymyzy soýar dostlar!
Myhman_236490
Salam
Myhman_236490
gowmy?
Myhman_236490
Sonky efirde biznes hakda
Myhman_236490
ýdyp beripdiniz
Myhman_236490
ýone barysyny
Myhman_236490
diňlap bilemokdym
Myhman_236490
efiryň ýazyp alynany barmykä?
Myhman_236490
shy
Myhman_236491
Muny eşidýanlar barmykä özi?
Myhman_236493
Salam
Myhman_236493
gowmy?
Myhman_236493
Bu saýt änçeden
Myhman_236493
bäri barmy?
Myhman_236493
Birinçi gezek görüşim
Myhman_236493
heart
Myhman_236494
Gijasi bilan uhlamän wagyzlary eşidip çykdym.
Myhman_236496
Bizi Mesih ozaldan saýlady we Gökdäki mirasa eýe etdi.Omin!
Myhman_236497
Radio oran gowy! Işlerinize üstinlik!
Sazlama
Scroll to top