Online Chat
Myhman_165945
jogap tapdym
Myhman_165945
smileok
Myhman_165986
Musulmanmysynyz? Nämuçin Isany Hudaýyň Ogly diyip aýdýanyz ,ol paýgember!
Myhman_166071
Radio oran gowy! Işlerinize üstinlik!
Myhman_166118
Hudaý barymyza guýç,saglyk we parahatçylyk bersin! Asmanymyz arassa bolsun!
Myhman_166186
Salam
Myhman_166186
Hudaý barymyza guýç
Myhman_166186
saglyk we
Myhman_166186
parahatçylyk bersin
Myhman_166186
Asmanymyz arassa bolsun
Myhman_166186
Amin
Myhman_166186
heart
Myhman_166215
Telegram kanalynyz uçin minnetdaris.
Myhman_166241
Salam
Myhman_166241
bye
Myhman_166241
Aýallar wagty
Myhman_166241
oran gowy
Myhman_166241
programma eken
Myhman_166241
sag boluň
Myhman_166241
kop soraglaryma jogap tapdym
Myhman_166241
ok
Myhman_166301
Gijasi bilan uhlamän wagyzlary eşidip çykdym.
Myhman_166381
Mende aýdymlar bar.Hudaýy şöhratlandyrmalar.Bermegim mumkin.
Myhman_166453
Salam
Myhman_166453
bye
Myhman_166453
Gijasi bilan uhlamän
Myhman_166453
wagyzlary eşidip çykdym
Myhman_166453
clap
Myhman_166463
Bu saýty bloklamaly! Telegram we mobil yklemesini hem!
Myhman_166546
Ajaýyp gün!Bilýanyzmy namuçin?Çunki günimi siziň radionyz bilen ba’ladym!Sagboluň.
Sazlama
Scroll to top