Online Chat
Myhman_158675
bye
Myhman_158698
Sonky efirde biznes hakda aýdyp beripdiniz,ýone barysyny diňlap bilemokdym,efiryň ýazyp alynany barmykä?
Myhman_158780
Bugun internedym işlenok.Ýagşy başga simkartym megabaýtym bar ekeni.
Myhman_158843
Her gun irden diňleýan,lezzet alýan.
Myhman_158896
Salam
Myhman_158896
Sonky efirde
Myhman_158896
biznes hakda
Myhman_158896
aýdyp beripdiniz
Myhman_158896
ýone barysyny
Myhman_158896
diňlap bilemokdym
Myhman_158896
efiryň ýazyp alynany barmykä?
Myhman_158896
question shy
Myhman_158950
Rebbim sizi merhemetlesin.
Myhman_158955
Salam
Myhman_158955
bye
Myhman_158955
Bugun internedym işlenok
Myhman_158955
Ýagşy başga simkartym
Myhman_158955
megabaýtym bar ekeni
Myhman_158955
laugh-biglaugh-biglaugh-big
Myhman_159022
Isa Hudaýyň ogly?Nämeler diýanyz? Güm bol,ýok et beýle gepleriňi.
Myhman_159093
Mukaddes Kitap sapaklaryny kopäk efire koýberseniz ýagşy bolordy.Onünden minnetdaryn.
Myhman_159134
Salam
Myhman_159134
Isa Hudaýyň ogly?!!!
Myhman_159134
scared
Myhman_159134
Nämeler diýanyz?
Myhman_159134
Güm bol
Myhman_159134
ýok et beýle gepleriňi
Myhman_159134
devildevildevildevildevil
Myhman_159183
Isa barymyzy soýar dostlar!
Myhman_159258
Bu saýt änçeden bäri barmy?Birinçi gezek görüşim.
Sazlama
Scroll to top