Online Chat
Myhman_132350
Salam!
Myhman_132350
Hudaý hemmamiz bilen
Myhman_132350
Oňa minnetdar
Myhman_132350
boluň!
Myhman_132350
Isa ady ile omin!
Myhman_132350
heart
Myhman_132404
Telegramda her güni gün aýaty çykýar.
Myhman_132485
Ba,bizde şonuň ýaly radiolar bardygyny bilmandirin.
Myhman_132598
Siz turkmenmisiniz?
Myhman_132689
Isa barymyzy halas eden!Muny ýadynyzdan çykarmaň.
Myhman_132707
Salam!
Myhman_132707
Isa barymyzy
Myhman_132707
halas eden
Myhman_132707
heart
Myhman_132707
Muny ýadynyzdan
Myhman_132707
çykarmaň
Myhman_132707
clap kissy
Myhman_132720
Salam!
Myhman_132720
bizde şonuň ýaly
Myhman_132720
radiolar bardygyny
Myhman_132720
bilmandirin
Myhman_132720
shy
Myhman_132720
Telegramda her güni
Myhman_132720
gün aýaty çykýar
Myhman_132720
Sag bolun!
Myhman_132720
heart
Myhman_132739
smilestars
Myhman_132739
silly
Myhman_132764
Radionyzy eşidip gördim.Birinji eşidenimde umumman ýaratmadym,ýone eşitdim. Ýagşy-ýagşy zatlary aýdýanyz.Işlerinz uçin kop-kop sag boluň.
Myhman_132827
Gün aýaty diyen sahypa döretseniz ýagşy bolordy.
Sazlama
Scroll to top