Online Chat
Myhman_53250
Aýallar wagty,oran gowy programma eken,sag boluň,kop soraglaryma jogap tapdym!
Myhman_53293
Ajaýyp gün!Bilýanyzmy namuçin?Çunki günimi siziň radionyz bilen ba’ladym!Sagboluň.
Myhman_53397
Sonky efirde biznes hakda aýdyp beripdiniz,ýone barysyny diňlap bilemokdym,efiryň ýazyp alynany barmykä?
Myhman_53415
Isa barymyzy soýar dostlar! heart oh_please
Myhman_53451
Çatdagylara salam!WAW!
Myhman_53554
Waý-baý,oran onat radio ekna bi!Gerekli zatlar gepleýan ekenler.Sag boluň!
Myhman_53627
Isa Hudaýyň ogly?Nämeler diýanyz? Güm bol,ýok et beýle gepleriňi.
Myhman_53638
Ýagşy iş edýanyz,Rebbimiz söýgisi size ýar bolsun! cryheart
Myhman_53694
sizga Her guni akşamlygyna radionyzy eşidýan,Sag boluň.
Myhman_53747
Mukaddes Kitap sapaklaryny kopäk efire koýberseniz ýagşy bolordy.Onünden minnetdaryn.
Myhman_53812
heart Isa barymyzy soýar dostlar! heart kissy
Myhman_53844
Iş bilen gýnanmaýanyzmy?
Myhman_53920
Rebbim sizi merhemetlesin.
Myhman_53970
Salam,gowmysynyz? Işleriniz onatmy?
Myhman_54003
Hemmä salam,näme gepler dostlar?
Myhman_54068
Jemagatyndan minnetdaryn.Işinizi Hudaý merhemetlesin.Sag aman boluň.
Myhman_54130
Men tötänleýin girip galdym.Gep ýok.Agtarmä beriptim şu saýt açyldy.Blokda bolsada eşitse bolýar.
Myhman_54171
Çatdagylara salam!WAW! heart
Myhman_54182
Siz turkmenmisiniz?
Myhman_54269
Ishlede oemd!
Myhman_54294
Pedagogila talyplary barmykä bäride?
Myhman_54369
Ba,bizde şonuň ýaly radiolar bardygyny bilmandirin.
Myhman_54374
Isa barymyzy soýar dostlar! heart smile
Myhman_54398
Radio oran gowy! Işlerinize üstinlik!
Myhman_54435
Höş geldiniz! Oňat resurslarynyz uçin sag boluň.
Myhman_54472
Rebbim sizi merhemetlesin. handshake clap
Myhman_54481
Hudaýy şöhratlaýan goşuklar uçin sag boluň.
Myhman_54505
Bizi Mesih ozaldan saýlady we Gökdäki mirasa eýe etdi.Omin!
Myhman_54553
sizga Her guni akşamlygyna radionyzy eşidýan,Sag boluň. ok
Myhman_54592
Hemmä salam,näme gepler dostlar? bye
Sazlama
Scroll to top