Online Chat
Myhman_236533
Salam
Myhman_236533
gowmy?
Myhman_236533
Bir gün gelip
Myhman_236533
hemme insanlar
Myhman_236533
şol saýtda oturýärlar
Myhman_236533
heart
Myhman_236534
Ýagşy iş başlapsynyz.
Myhman_236535
Salam
Myhman_236535
gowmy?
Myhman_236535
smile
Myhman_236536
Maňa ýardamynyz gerek,ýakynda imana geliptim,Isany duý’ymda gördim,ol maňa ýol görkezdi,şonuň uçin size soraglarym bar,din hakda nireden kopräk okasam bolýar?
Myhman_236538
Hudaý barymyzy söýär dostlar! Şony ýatda saklaň!
Myhman_236539
Salam
Myhman_236539
gowmy?
Myhman_236539
Hudaý barymyzy
Myhman_236539
söýär dostlar
Myhman_236539
Şony ýatda saklaň
Myhman_236539
heart
Myhman_236540
Salam
Myhman_236540
gowmy?
Myhman_236540
Maňa ýardamynyz gerek
Myhman_236540
ýakynda imana geliptim
Myhman_236540
Isany duý’ymda gördim
Myhman_236540
ol maňa ýol görkezdi
Myhman_236540
şonuň uçin size soraglarym bar
Myhman_236540
din hakda nireden kopräk okasam bolýar?
Myhman_236540
question
Myhman_236543
Gollanmalar ýagşy işleýar,sag boluň.
Myhman_236544
Isa barymyzy halas eden!Muny ýadynyzdan çykarmaň.
Myhman_236545
birinji gezek bu ýere giriptim,çýotkiý saýt eken,molodes!
Sazlama
Scroll to top