Library

 • Abraham & Isaac
 • PEYDALI MASLAÜATLAR
 • Mukaddes kitab sapaklary -1
 • МIHAL
 • MASIHIYLIK HER HIL DOWLETLERDE
 • MAKSAT NY ANIKLAŞDYRMAK
 • The order of Jesus to make disciples
 • Baş egmak gerekmi?
 • Hudayiň gamhorlygy
 • Greatness of God
 • PUL TAPMAK we ÖŇY KOPELTMEGIŇ YOLY
 • PERZENDLERIMIZ UÇIN IBADAT
 • People’s testimonies 1 part
 • MENIŇ HUDAYIM People’s testimonies 2 part
 • AGZALALYK
 • Woman’s Time
 • ÝNANÇ GÜÝÇY

Abraham & Isaac

Assalom alaykum  radiomizňi hormatli musteriyleri!  Eziz dinglejiler siz bilen efirda  sag aman satasib duranimizdan biz öran sad. Dinglang dinç aling.Şu gunki eşittirişimiz babamiz Ibrahim we öňuň Hudaya bolan iman hemde inanç barada. Huday Ibrahima ogli Ishakni soyuib gurbanlik getimagi buyraninda  Hudayiň  başka  maksadlari bardi. Birinçi maksadi babamiz Ibrahimniň Hudaya ,olan imamini sinab gormekdi.

 

Hani Ibrahim Hudaydan başka ene kimlere boysunub kulak asyan ekeni dyib Huday Ibrahimni sinab gormekçi bolutur.Elbette Huday Ibrahimni sinamag ucin başka yollari ulanmagi mumkindi yone Huday namuçindir şol yoli Ishohni  gurban bölüşini  istadi.Huday Ibrahima ogli Ishoh arkali kop halklar döreşi  barada aydandi indilikda barisi gutardimi? Eziz radio dinglejiler Huday biz masyihiy insanlarada ta  şoning yali kop wada beren.

 

Egerde sönunaçe çidab Rebbimiz Isaniň ikkinçi gelişini açik yz bilen garşi alsak biz bakyi üayata etişib bileris.Mukaddes Kitabiň  resuller babinda butin maşgala najat tapmagina  hem wada beren.Dogri hayatimizda muammalar, kuwgunçiliklar bölup dur.Bu indi barisi gutardi Huday bizi yadinan çikardi deyani emes.Hudayiňg Ibrahim babamizda beren wadasi emele aşmalidi.Şoňada Ibrahim tyis yrekden inanardi.Hudayiň Ibrahima buyranlarini berja etmek nahilli agir bolsada  barini Hudayiňg aydani yali berja etdi.

 

Ibrahimda şeyle bir inanç bardi egerde Ishok gurban bolup ölen yagdaydada Huday öni tazeltenen diraltmegine inanardi.Sebebi Huday Ishok arkali etmekçi bölan işleri erine etirenokdi.Huday Ishokni saklab galani bilaen Ibrahima şöni duydirjakdi – çagani öldireni bilen Hudayi razi edib bilmesdi.Yone insan Hudayiň buyranlarini berja edib Hudayi begentirib biljek ekeni.Eziz doganlar Ibrahim biz masihiylara insan Huday uçin ing goýi zatlari gurbanlik edmegi mumkindigini gorkezjekdi. Ishokniň ölumi elbette Rebbimiz Isa Masihniň ölumini yadlatyar. Şol sebebli biz Huday Ibrahim babamiz yali öziniň yňiz öglini doý gorerdi şeyle bolsada Huday Isa Masihňi insanlar najat almagi uçin gurban edib hoçda ölmagi uçin rohsat etdi. Şol ölum barali biz bugungi günde diri. Hudayňiň biz insanlar üçin eden gurbanligi önuňda biziň gurbanliklarimiz hiç hilli bahalab bolmayar. Insanlariň ing gowi gurbanligi bu Hudaya boyün iyib önuň buyran emirleri böyünça yaşamakdir.Ňormatly radio diňlejiler sizler bilen hayrla’ib öz elektron poçtamiň menzilini enede yadlatib ötmekçi bolyan. Eziz biradarlar siziň pikirleriňiz yazilan hatlariňizňi inizar bölüp garaşyaris. Hoş sag bolung.