2:45

Kiçi bizness

MP3

Salam eziz radio dinlejiler! Kiçi bizness diyb adlanan programmamyza hoş
geldiniz. Bu programmamyz öz biznesyny başlamakçi bolan adamlar uçin
kizikly we peydaly bolyar. Programmamyz döwamynda siz uçin kizikly we
peydaly maglumatlar bilen tanyşdiryas.

Geçmişde hususy mülk ayratin görnüş antik döwrüne menseş bölup önda
er-mülk satmagy . söwgat berilmegy ya-da bölinmagy mumkindi.Yone bu
hereketler diňe memleket içinde rayatlaryň arasynda emele aşan dowlet bu
aragatnaşuklara göşulub dine er mukdaryny çekleb bilyady.Şeyle aragatnaşyk
gadymy Çresiyanyň kop dowletlerinde bolan. Krit hem Sparta ayratindy.Bizin
eýýamnan oň 5-3 asrlarda mülke bolan eyaçilik taypalara degişly bolup
belli bir wagtaça şeyle dawam eden.

Belli böluşunça hususy mulkçilik aragatnaşiklary anyk kanuny görünuşde
berkidilen.Her bir jemgýýetde hususy mulkçilik görünüş kanun bilen
bellenib berilyar. Hazirki bazar ykdysaýyet mülkçiligine dürly görünisleri
bar.Eýeçilik görnüş hazir mulk suýbektyna göre klasskasiya edilende
ozbaşdak rayatlaryň, jemgyyetyň,maşgala we döwletyň eýeçilik dürlerine
bölunenini gorib bilyars. Globalizasiya ösüşiňi gidişinde mulk
eyeçiligyňyň halkara korporasiýalar, özara birleşik we şöňa menseş durly
şekleryi emele geltirmagy mumkin. Meselen dürly partiyalaryň,
profsoýuz, banklaryň, nädöwlet nätijaret guramalaryň we birleşmeleryň
mulklery bölmagy mumkin.

Hususy mulkçilik aýrylyb guçly we öz hukuklaryny başkalara boysunmany
emala aşurmak uçin mumkinçilik beryar. Mulk eyesy peydalananda
özygtyýarly karar kabul edib bilyar.Ol hem jogapkar hem möhum şahs bölup
namayan edyar. Indiwidual mulkyň ayratinlygy ol öz mulkini erkin eýelik
etmek ,peýdalanmak, girdeji kazanmak we onan erkin ulanmagy mumkin.

Ezizler egerde sizde kiçik biznes barada maglumatlaryňyz bar bolsa biziň
saytlarymyza ugratyb bilersiniz. Kiçik biznesynyzy Huday bereket bersin. Hoş
sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top