3:25

Ibrahim & Ishak

MP3

Assalom alaykum radiomizňi hormatli musteriyleri! Eziz dinglejiler siz
bilen
efirda sag aman düşüşib duranimizdan biz öran sad. Dinglang dinç aling.Şu
gunki eşittirişimiz babamiz Ibrahim we öňuň Hudaya bolan iman hemde inanç
barada. Huday Ibrahima ogli Ishakni söýüb gurbanlik getimagi buyraninda
Hudayiň başka maksadlari bardi. Birinçi maksadi babamiz Ibrahimniň Hudaya
bolan imamini synab gormekdi.

Hani Ibrahim Hudaydan başka ene kimlere boysunub kulak asyan ekeni dyib
Huday Ibrahimni sinab gormekçi boluptur.Elbette Huday Ibrahimni sinamag
ucin başka yollari ulanmagi mumkindi yone Huday namuçindir şol yoli
-Ishohni gurban bölüşini istadi.Huday Ibrahima ogli Ishoh arkali kop
halklar döreşi barada aydandi indilikda barisi gutardimi? Eziz radio
dinglejiler Huday biz masyihiy insanlarada ta şoning yali kop wada beren.

Egerde sönünaçe çidab Rebbimiz Isaniň ikkinçi gelişini açik yz bilen garşi
alsak biz bakyi hayata etişib bileris.Mukaddes Kitabiň resuller babinda
butin maşgala najat tapmagina hem wada beren.Dogri hayatimizda muammalar,
kuwgunçiliklar bölup dur.Bu indi barisi gutardi Huday bizi yadinan çikardi
deyani emes.Hudayiňg Ibrahim babamizda beren wadasi emele aşmalidi.Şoňada
Ibrahim tyis yrekden inanardi.Hudayiň Ibrahima buyranlarini berja etmek
nahilli agir bolsada barini Hudayiňg aydani yali berja etdi.

Ibrahimda şeyle bir inanç bardi egerde Ishok gurban bolup ölen yagdaydada
Huday öni tazeltenen diraltmegine inanardi.Sebebi Huday Ishok arkali
etmekçi bölan işleri erine etirenokdi.Huday Ishokni saklab galani bilaen
Ibrahima şöni duydirjakdi – çagani öldireni bilen Hudayi razi edib
bilmesdi.Yone insan Hudayiň buyranlarini berja edib Hudayi begentirib
biljek ekeni.Eziz doganlar Ibrahim biz masihiylara insan Huday uçin ing
goýi zatlari gurbanlik edmegi mumkindigini gorkezjekdi. Ishokniň ölumi
elbette Rebbimiz Isa Masihniň ölumini yadlatyar. Şol sebebli biz Huday
Ibrahim babamiz yali öziniň yňiz öglini doý gorerdi şeyle bolsada Huday Isa
Masihňi insanlar najat almagi uçin gurban edib hoçda ölmagi uçin rohsat
etdi. Şol ölum barali biz bugungi günde diri.

Hudayňiň biz insanlar üçin eden gurbanligi önuňda biziň gurbanliklarimiz
hiç hilli bahalab bolmayar. Insanlariň ing gowi gurbanligi bu Hudaya boyün
iyib önuň buyran emirleri böyünça yaşamakdir.Ňormatly radio diňlejiler
sizler bilen hayrla’ib öz elektron poçtamiň menzilini enede yadlatib
ötmekçi bolyan. Eziz biradarlar siziň pikirleriňiz yazilan hatlariňizňi
inizar bölüp garaşyaris. Hoş sag bolung.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top