3:35

Peydali maslaüatlar

MP3

Şu gun biz sizlere Adam sagligi uçin turp we pyrtykaliň nahilli peydali
hususiyetleri bardigi hakinda aytmagi islearys. Halk emeliyatinde turp
şiresi gökbogma,öyken şemallanda gan gagyrma kesseliklerine kabul edmek
maslahat berilyar. Maglumatlar böynça turp iştää açyar,nahar siňdiriş uçin
hemde .siydik yolindaki daşlari ownatmakda kömek edyar . Älimlar beryan
maglümatlari boyunça 1,5 stakan turp siresi 1 stakan bal hemde yarim
stakan arak bilen garyşdyrib guragyry erlerine çalinsa peydali täsir
edyar.

Egerde turp şiresi bilen bal iyib dürulsa böwrekde, öt kapinda daş
doremesiniň oňuňi alib bolyar.Şeylelikde aterosklerozdan saklayr hemde
istisko yada wodyankadan hemayet edyar.Trupden şerbet almag uçin trupiňg
ortasi öüyb alinyar we içine bal salinib 3-4 sagat geçenson bally trup
siresi tayar bolyar. Ölakan adamlar uçin 2-3 nahar çemçe turp şiresi
kiçikler uçin çay çemçesi bilen her bir sagatdan berilyar.Bal goşilan trup
şiresi agrly üsgulewükde kömek edyar ses böglanda ses açmagada kömek
edyar.Üsgulewük galdirmag uçin balli trup siresini gün döwaminda nahar
çemçe bilen uç gezek içmeli.
Indi pyrtykal barada.Belli böluşiça Pyrtykal agaçi bir wagtiň özinde
gulleb hemde töhum saçyar.Şöniň uçin kadim imperatorlar döwrinde dürmüşa
çikyan gizlar sawçy goyan öglan bilen düşüşanda elinde pyrtykal agaçiňiň
guli bölsa bu “ Men dürmüşa razi we saňa perzent dögrub beryan” deyan
manyňi bildiryar. Hitaylylar bir kime pyrtykal söwgat etseler bu öňa älem
jahan üstünlik arzuw edyaniňi bildiryar.
Buňaň başga pyrtykal agaçi sitrüs ösimlikleri arasynda ing kuwwata
dölyligi bilen bölünip düryar.Egerde Omlet başkaça aydanda ymyrtka her hil
gök önum göşüb pişirende öňa pyrtykal göşsa öňuň tagamy yagşy we kuwatly
bolyar.Siz hem pyrtykaliň ajayyp küwwatini duymak islyaňizmi? Önda 7 sani
pyrtykal önuň 7 sany hoşboy ysly yarpraklari hemde wanna gerek bolyar.
Pyrtykali sikib şiresini wanna içine salmaly bir naçe bolegini iymeli bir
ikki bölegini ezib saçiniz düyplerine çalmaly. 2 san yapraklari çeynemely,
galanlaryny wannadaky süwa goşmaly. Şol suwda düşensoň saçak bilen
artinmany guranmaly şönda özuňizi küwatly duyarsiniz . Egerde öyde howwa
höşboy bölsyn dyseniňiz pyrtylak yaginan ulanib bolyar. Şeylelikde
Pyrtylaliň höşboy ysini yayratib duryan şem hem size küwwat beryar. Şöl
erde biz siz bilen söhbatimizi tamamlyaris we sizler öz pikirleriňizi
elbette yazib koyberiň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top