3:45

Masihiylik her hil dowletlerde

MP3

A). ISA DIŇE RUSLARIŇ HUDAYI DEL

B). ISA DIŇE DARB MEMLEKETLERIŇIŇ HUDAYI DEL

Fssalomu alaykum hormatly muhlisler. Şu gunki eşittirişimiz sizlere hoş
gelyar dyib pikr edyaris. Isa Masih kim deyan sörag bilen yzlensek elbette
kopçilikden garaşilmadik jogab alyaris.Meselen : Isa diňe ruslariň Hudayi
dyib aydyan dostlarimiz hem bar.Isa çinan diňe ruslariň Hudayimi? Yada
diňe garb memleketleriňiň Hudayimi?

Geliň gowisi şol söraga Mukaddes Kitabdan jogab izarlab goreling. Meselen
Rimliklere yazilan mektubiň 3 çi bab 29çi ayatinda : “ Esem Huday diňe
yahudiylar hudaymi ? özge milletlerikem dalmi öl elbette ölaring hem
hudayi…” dyib yazilan. Bunan daşari Şol mektubiň 15çi bab 11çi ayatinda
“Ey butin milletler Hudaya alkiş ökaň Butin halklar öňa ögu aytsin!»
deyilen. Mukaddes Kitabda şöňa menseş ayatlari kopleb tapmagimiz mumkin.Şu
gunkigun kop dowletlerde şöňiň içinde islam döwletlerindede köplab
Masihiyi doganlarimiza düşa bilerys. Name dyisenň Huday butin halklariň
gutulmagini halayar. Şolariň içinde turkmenlerede. Garb memleketlerinde
Isa Masih barada arkayin agzaa bilersiyňiz.Bizde bolsa elbette käbir
gadaganlar bar. Buning ing esasyi sebeblerinen biri bizing halkimiz Isa
Masih barada döli düşünja almadigi. Isa Masi ruslariň Hudayi dyib aytmak
biraz nadogri bolyar näme dyiseng öl butin halklar uçin koyberilen
gütkariji. Bu hakda Mukaddes Kitabda şeyle aydilan: “Çünki Huday dünyäni
köp söyänligi uçin öglina iman edeňleriň hiç biri helak bölman ebadyi
yaşamaga göwüşsyn dyib öziniň ekeje ögliňi berdi.” Hiç biri deyanda
milleti yada jinsi yada yaşi barada aydilmadik.Bu barada elbette biz
özimiz öylab tapamizog bu barada Injil Kitabi aydyar.Şeyle ekeni geliň
ezizler bir gezek bölsada şöl kitabi ökab göreliň. Belki Hudayi Kerim her
birimiziň yregimize nämedir aydar. Näme dyiseň Huday garb
memleketlerindede başka döwletlerdede ekke. Ekkeje Huday her bir adam we
her bir millet üçin nejat bermani halayar. Çeliň bir az arkaa tariha
ünusimizi berayling. Meselen Täwrat Kitabinda Ibrahim Peygember . Nuh .
Musa. Döwud we enede bäşka köp peygemberler barada yazilan .yöne biz
ölariň bärisi Ibronyilar halkinan gelib çikanini göw bilyaris şeyle Isa
hem. Isa Masih ädiňiň mänisi Saylanan güna geçiji ya pata berän deyan
mänini aňlatyar. Kaysi döwletde yaşamayliň kaysi millete degişli bölmayliň
dindar bölmagiň peydasi kop. Yöne Hudaysiz yaşamak elbette köp
kyinçiliklar döretyar. Şöniň uçin eziz dinglejiler nirede yäşasakda Huday
bilen bille bölmaga çalyşayling. We diňe önan söng siz iyman getiren Hak
her birimize Pata berer. Enede radio arkali düşüşänça säg äman bölyng

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top